Zuzendaritza

Elkartearen gobernua Batzar Nagusiari dagokio.

Zuzendaritza Batzordea zortzi pertsonek osatzen dute (Presidentea, presidenteordea, idazkaria, diruzaina eta lau kide (bokal), bat Euskal Autonomi Erkidegoko Lurralde Historiko bakoitzeko eta beste bat Nafarroako Foru-Erkidegokoa).

Presidenteak Zuzendaritza Batzordeko jarduera koordinatzen eta bultzatzen du, Batzar Nagusian eta Zuzendaritza Batzordean gertatzen diren eztabaidak zuzentzen ditu, baita estatutuetan aipatzen diren gainerako zereginak bete ere.

Zuzendaritza Batzordea

Zuzendaritza

PRESIDENTEA

María Rosa Sainz Nieto

IDAZKARITZA

Amaia Azkue Achucarro

DIRUZAINA

Julia Alonso Ramírez de la Peciña

KIDEAK

Piedad Pérez Fernández (Gipuzkoako kideak)
Marisol Imirizaldu Garralda (Nafarroako kidea)

EUSKARA EDIZIOAREN ARDURADUNA

Olatz Intxaurbe García